3D tlač

3D tlač je proces pri ktorom 3D tlačiareň, vytvára trojrozmerný, hmotný predmet. Je to aditívny spôsob výroby, kedy sa postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vytvára požadovaný 3D objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie.

Pri práci používame kvalitné PLA filamenty, od holandskej spoločnosti XYZprinting, Inc. PLA filament je biologicky rozložiteľný plast, ktorý z ekologického hľadiska nezaťažuje životné prostredie. V súčastnosti, je to dá sa povedať azda najuniverzálnejší dostupný materiál pre 3D tlač.