Cenník

Pri objednávke, vyhotovenia 3D vizualizácie alebo grafického návrhu, je potrebné nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adresu: rheya3d@gmail.com, alebo telefonicky: +421909134503, +421949262275

 

3D vizualiácia interieru (1izba) ...................................... 142€

3D vizualiácia exterieru (1budova) ............................... 113€ 

Grafický návrh loga (3 návrhy) ...................................... 128€ 

Grafický návrh reklamy (3 návrhy) ............................... 103€ 

Grafický návrh vizitky  (3 návrhy) .................................... 54€ 

Grafický návrh pečiatky (3 návrhy) ................................. 54€ 

Cena grafických prác (1. hodina) ....................................... 9€

3D tlač, cena za materiál (1. gram) ............................... 0,12€